Sıkça Sorulan Sorular

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir.

Yedek listede yer alanlara, yedek listede bulundukları süre için Projeden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların yerine ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar alınarak mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır. 

Kesin kayıt aşamasında proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden Proje Yerel Destek Ekibi tarafından proje kayıt anında çocuğun bakıldığını belirttiğiniz adrese önceden haber vermeksizin ev ziyaretleri yapılacaktır. Çocuk bakıcısının ve/veya çocuğun 3(üç) kez mazeretsiz olarak kesin kayıt sırasında bakıldığını belirttiğiniz evde bulunamaması ya da bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacaktır.

Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan ev ziyaretinde adresinizde bulunamadığınızda size ihlal verilmek zorunda kalınacak, mazeretsiz evde yok sayılacak ve durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır. Bakıcının ve bebeğin evde bulunmama durumuna ilişkin mazeret belgesi (mazeretin niteliğine göre kamu otoritesi belgesi, vardiya çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Yerel Ofise bildirilmelidir. Ev ziyaretine gelindiği gün bakıcı izinliyse, bakıcının izinli olduğuna dair izin belgesi anında ev ziyaretine gelen personele sunulmalıdır. Bakıcı İzin Belgesi örneği ön kayıt yaptırdığınız internet adresinde bulunmaktadır.

• Çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 32 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 36 aylık olduğunda 32 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

• Denetimlerde bakıcı çalıştırılmadığı ya da işten çıktığı veya çıkarıldığı tespit edilirse mali destek durdurulacaktır.

• Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde 3(üç) kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

• Bu şartlardan hangisi önce dolarsa o, tek başına yararlanma durumunuzu sona erdirecektir.

• Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve uzun süreli raporları en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz. Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirmemesi durumunda yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınabilecektir. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılır.

• Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının ve/veya çocuğun 3(üç) kez ev ziyaretinde evde bulunmaması halinde de destek kesilecektir.

• Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

Anne işten çıkarsa/çıkarılırsa iki aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, İŞKUR üzerinden iş araması ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. İki aylık süre sonunda anne iş bulamazsa asil listeden çıkarılır. Bakıcının çalışma durumunun sonra ermesi halinde ise, anneye çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, çocuk bakıcısı araması ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. Bir aylık sürenin sonunda annenin çocuk bakıcısı bulamaması durumunda anne asil listeden çıkarılır.
Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için yerel telefon hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz. Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

Çalıştırdığınız bakıcınız 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında sigortalıdır. Ek-9 sigortalılığı ile ilgili ayrıntılı bilgiye sitemiz üzerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz.

• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay arasında çocuğunuzun olması,
• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,
• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetini almış olmanız ve aynı adreste ikamet ediyor olmanız,
• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız (Bu aşamada artık bakıcının bulunmuş olması gerekmektedir. Size verilen kesin kayıt tarihinde bakıcınızı Ek-9 kapsamında tam zamanlı olarak sigortalı yapmalısınız.),
• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
• Bakıcının ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz,
• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız,
• Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız (çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması), gerekmektedir.
• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),
• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası nezdinde çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),
• Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız,
• Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.),
• Çocuğun ve annenin aynı adreste ikamet etmesi (Farklı adreslerde görünüyor ise kesin kayıt tarihinden önce gerekli düzeltmelerin ilgili Nüfus Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir),
• Bakıcının, anne ve çocukla aynı ilde ikamet etmesi gerekmektedir.
• Kesin kayıt için, size ön kayıt aşamasında bildirilen tarih ve saatte belirtilen adrese gelmeniz gerekmektedir.
• Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt hakkınız düşecektir. (Lütfen, mazeretiniz ve kesin kayıt yaptırmanıza engel diğer hususlar için yerel proje ofisiyle iletişime geçiniz.)
• Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra bakıcınızın sigorta tescil işlemleri için ilgili birime yönlendirileceksiniz. (Bakıcınızın eğitimli olmaması veya halen daha bakıcı bulamamış olmanız halinde kesin kaydınız yapılmaz.)
• Bakıcınızın sigorta tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra kesin kaydınız gerçekleştirilecek ve kesin kayıt formu, mali destek sözleşmesi ve taahhütnamesi imzalanacaktır.
• Son olarak, anneler, yükümlülükler, ödemeler ve haklar konusunda proje personeli tarafından bilgilendirilecek ve kendilerine konu ile ilgili dokümanlar verilecektir.
• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),
• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) çalışmanız ve adınıza aylık 30 gün prim bildiriliyor olmanız,
• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,
• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz,
• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
• Doldurulmuş ve imzalanmış Ön Kayıt Başvuru Formu
• Doldurulmuş ve çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu
• Anne Banka Muvafakat Formu (2 Nüsha)
• Çocuk Bakıcısının Diploması veya Sertifikası
• Özel Gereksinim Raporu (çocuğun engellilik durumu varsa)
• Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi
Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilmeniz için bakıcınızın “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinin diplomasıyla belgelendirmesi gerekmektedir. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.) Bakıcınızın eğitim belgesini Kesin Kayıt için geldiğinizde sunmanız gerekmektedir. Bu nedenle, Ön Kayıt yapabilirsiniz ancak Kesin Kayıt tarihinde bu belge sunulmadan Kesin Kayıt yapılmamaktadır.
• Bakıcınızın bildirilen adreste (anne veya bakıcının evi) çocuğa bakıyor olması ve bunun aksi bir durumun ev ziyaretlerinde tespit edilmemiş olması,
• İlgili ay içerisinde tam zamanlı sigortalı olarak istisnai haller hariç (hastalık vb.) adınıza 30 gün prim bildirilmiş olması,
• Çalıştırılan çocuk bakıcısının ücretinin, proje kapsamında açılan banka hesapları aracılığı ile ödemesi (Bakıcı maaşının, çalışmayı takip eden ayda, kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına banka havalesi yoluyla ödenmelidir. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladıysa, bakıcınızın maaşı, Ocak ayı içerisinde yatırılmalıdır. Belirtilen tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatikten direk bakıcının hesabına yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.),
• Bakıcının sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemesi (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.),
• Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş olması, gerekmektedir.
Projeden yararlanmak isteyen ve iş arayan anneler, kendi niteliklerine uygun bir iş bulmak ve aynı zamanda tam zamanlı çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen kişilere ulaşabilmek için ikamet ettikleri illerdeki İş Kurumu Müdürlüklerine başvurabilirler.
Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki proje yerel ofisine 7 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Kanunda belirtilen süresi içerisinde SGK’ya bildiriminin yapılması gerekmektedir.
Mali destek ödemesi, yararlanıcıların proje kapsamında belirtilen aylık yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, başvuru kriterlerinin devamı ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırılan ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Örneğin, Aralık 2019 dönemine ait ödeme 15 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır.
Faydalanıcı annenin işsiz kalması halinde, anneye iş bulması için iki aylık süre tanınır. Anne, bu süre içerisinde İŞKUR üzerinden iş araması ve bu durumu yerel proje ofisine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. İki aylık süre sonunda anne iş bulamazsa asil listeden çıkarılır. Bakıcının çalışma durumunun sonra ermesi halinde ise, anneye çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, çocuk bakıcısı araması ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. Bir aylık sürenin sonunda annenin çocuk bakıcısı bulamaması durumunda anne asil listeden çıkarılır.
• Kadın olması,
• 18 yaşını doldurmuş olması,
• En geç kesin kayıt tarihinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında sigortalı olması,
• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),
• Proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,
• 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması.
Ön kayıt sistemimiz, sisteme girdiğiniz tarihten en geç bir ay sonrasına randevu oluşturmaktadır. Kesin kayıt tarihinde işe geri dönmüş olmanız gerektiğinden dolayı, hali hazırda doğum iznindeyseniz, lütfen bu bir aylık süreyi göz önünde bulundurarak ön kayıt yaptırınız. Eğer kesin kayıt tarihinde işe geri dönmüş olmazsanız, kesin kaydınız yapılmayacaktır. Bu durum kesin kayıt hakkınızın kaybına sebep olabilir.
Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabilir.
Hayır, faydalanamazlar. Çalışan anne desteğinden sadece tam zamanlı çalışan anneler faydalanabilmektedirler.
Ön kayıt tarihinde çalışmayan annelerin ön kayıt yaptırmasında bir sakınca bulunmamakla birlikte, projeden faydalanabilmeleri için en geç kesin kayıt tarihinde işe başlamış olmaları gerekmektedir.
Hayır, faydalanamazlar. Çalışan anne desteğinden sadece 5510 sayılı Kanuna göre 4/a’lı (SSK’lı) olan anneler faydalanabilmektedirler.
Aylık 200 Avro’dur. Anneler, çocuğu 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanabilir.
Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 250 Avro ödeme alabileceklerdir.
Proje uygulama illerinde ikamet eden, toplam 3700 anneye mali destek sağlanacaktır. İl kontenjanları; İstanbul 2.100 Ankara 800 İzmir 800 şeklindedir. Ön kayıt aşamasında her anneye başvuru numarası verilecek olup, il kontenjanları göz önünde tutularak başvuru sırasına göre ilk 3700 kişi “Çalışan Anne Desteğinden” faydalanacaktır.