Sıkça Sorulan Sorular

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabilir.
• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),
• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmanız ve adınıza aylık 30 gün prim bildiriliyor olmanız,
• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,
• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
• Bakıcınızın ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemeniz,
• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
• Kadın olması,
• 18 yaşını doldurmuş olması,
• En geç kesin kayıt tarihinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında sigortalı olması,
• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması) (Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışındadır. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası proje kapsamına dahildir.),
• Proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,
• 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.) (Projede geçerli olan eğitim içerikleri konusunda proje görevlileriyle iletişim kurularak bilgi alınmalıdır.)
Hayır, faydalanamazlar. Çalışan anne desteğinden sadece 5510 sayılı Kanuna göre 4/a’lı (SSK’lı) olan anneler faydalanabilmektedirler.
Hayır, faydalanamazlar. Çalışan anne desteğinden sadece tam zamanlı çalışan anneler faydalanabilmektedirler.
Ön kayıt tarihinde çalışmayan annelerin ön kayıt yapmasında bir sakınca bulunmamakla birlikte, projeden faydalanabilmeleri için en geç kesin kayıt tarihinde işe başlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilmeniz için bakıcınızın “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinin diplomasıyla belgelendirmesi gerekmektedir. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.) Bakıcınızın eğitim belgesini Kesin Kayıt için geldiğinizde sunmanız gerekmektedir. Bu nedenle, Ön Kayıt yapabilirsiniz ancak Kesin Kayıt tarihinde bu belge sunulmadan Kesin Kayıt yapılmamaktadır.
Destek miktarı aylık 325 avrodur. Özel gereksinimli çocuğu olan ve bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. 
Proje uygulama illerinde ikamet eden, toplam 3700 anneye mali destek sağlanacaktır. İl kontenjanları; İstanbul 2.100 Ankara 800 İzmir 800 şeklindedir. Ön kayıt aşamasında her anneye başvuru numarası verilecek olup, il kontenjanları göz önünde tutularak başvuru sırasına göre ilk 3700 kişi “Çalışan Anne Desteğinden” faydalanacaktır.
Projeden yararlanmak isteyen ve iş arayan anneler, kendi niteliklerine uygun bir iş bulmak ve aynı zamanda tam zamanlı çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen kişilere ulaşabilmek için ikamet ettikleri illerdeki Türkiye İş Kurumu Müdürlüklerine başvurabilirler.
Ön kayıt sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız; 
• Türkiye Halk Bankası'nda kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.), 
• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası'nda çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.), 
• Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız, 
• Bekar annelerin ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir. 
• Ayrıca, çocuğun ve annenin aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı adreslerde görünüyor ise kesin kayıt tarihinden önce gerekli düzeltmelerin ilgili Nüfus Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

• İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir.),
• Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin),
• Taahhütname,
• Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu (Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form),
• Bakıcınızın “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan diploması veya MEB, İŞKUR, MYK ya da üniversitelerden onaylı sertifikası, (Projede geçerli olan eğitim içerikleri konusunda proje görevlileriyle iletişim kurularak bilgi alınmalıdır.)
• Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,
• Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi.

Bu web sitesindeki “DOKÜMAN” sekmesinde ve aynı zamanda Ön Kayıt yaptığınız ekrandaki “DOKÜMAN” sekmesinde belgelerin örnekleri bulunmaktadır.

Bakıcınızın Ek-9 sigortası Kesin Kayıt için Proje Ofisine geldiğinizde yapılabilmektedir. Bakıcınızın Ek-9 sigortası kapsamında işveren anne olmalıdır. Babanın işveren olması halinde projeden faydalanılamaz. Projeden faydalanabilmeniz için bakıcınızın Ek-9 sigortasının 30 gün üzerinden yapılması gerekir.


• Bakıcınızın bildirilen adreste (anne veya bakıcının evi) çocuğunuza bakıyor olması ve bunun aksi bir durumun ev ziyaretlerinde tespit edilmemiş olması,
• İlgili ay içerisinde tam zamanlı sigortalı olarak istisnai haller hariç (hastalık vb.) adınıza 30 gün prim bildirilmiş olması,
• Çalıştırdığınız çocuk bakıcısının ücretini, proje kapsamında açtırdığınız banka hesapları aracılığı ile ödemeniz (Bakıcınızın maaşını, çalışmayı takip eden ayda, kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladıysa, bakıcınızın maaşı, Ocak ayı içerisinde yatırılmalıdır. Bakıcının ücreti en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödenmelidir. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatikten direk bakıcının hesabına yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.),
• Bakıcınızın sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemeniz (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.),
• Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş olması, gerekmektedir.
Mali destek ödemesi, yararlanıcıların proje kapsamında belirtilen aylık yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, başvuru kriterlerinin devamı ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırılan ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulan Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Ocak 2021 dönemine ait ödeme 15 Mart 2021 tarihinde yapılır.

Kesin kayıt aşamasında proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden Proje Yerel Destek Ekibi tarafından proje kayıt anında çocuğun bakıldığını belirttiğiniz adrese önceden haber vermeksizin ev ziyaretleri yapılacaktır. Çocuk bakıcısının ve/veya çocuğun 3(üç) kez mazeretsiz olarak kesin kayıt sırasında bakıldığını belirttiğiniz evde bulunamaması ya da bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacaktır.

Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan ev ziyaretinde adresinizde bulunamadığınızda size ihlal verilmek zorunda kalınacak, mazeretsiz evde yok sayılacak ve durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır. Bakıcının ve bebeğin evde bulunmama durumuna ilişkin mazeret belgesi (mazeretin niteliğine göre kamu otoritesi belgesi, vardiya çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Yerel Ofise bildirilmelidir. Ev ziyaretine gelindiği gün bakıcı izinliyse, bakıcının izinli olduğuna dair izin belgesi anında ev ziyaretine gelen personele sunulmalıdır. Bakıcı İzin Belgesi örneği ön kayıt yaptığınız internet adresinde bulunmaktadır. Söz konusu belgeye bu web sitesinin DOKÜMAN sekmesinden de ulaşabilirsiniz.

• Çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 32 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 36 aylık olduğunda 32 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

• Denetimlerde bakıcı çalıştırılmadığı ya da işten çıktığı veya çıkarıldığı tespit edilirse mali sona erdirilir.

• Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde 3(üç) kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

• Bu şartlardan hangisi önce dolarsa o, tek başına yararlanma durumunuzu sona erdirecektir.

• Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve uzun süreli raporları en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz. Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirmemesi durumunda yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınabilecektir. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılır.

• Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının ve/veya çocuğun 3(üç) kez ev ziyaretinde evde bulunmaması halinde de destek sona erdirilir.

• Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan veya  www.sgk.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki proje yerel ofisine 7 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Kanunda belirtilen süresi içerisinde SGK’ya bildiriminin yapılması gerekmektedir.
Anne işten çıkarsa/çıkarılırsa iki aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, İŞKUR üzerinden iş araması ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. İki aylık süre sonunda anne iş bulamazsa asil listeden çıkarılır. Bakıcının çalışma durumunun sonra ermesi halinde ise, anneye çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde, çocuk bakıcısı araması ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya devam eder. Bir aylık sürenin sonunda annenin çocuk bakıcısı bulamaması durumunda anne asil listeden çıkarılır.
Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için yerel telefon hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz. Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

Proje ofislerimizde uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmakta olup, ofislerimize gelmeden önce telefon veya e-mail yoluyla ulaşılması ve randevu alınması tavsiye edilmektedir. Halihazırda işlemlerin çoğu ofislerimize gelmenize gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu zorlu süreçte ofislerimize gelmek yerine aşağıda belirtilen telefon ve mail adreslerinden bizlere ulaşmanızı istirham ederiz. Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.