Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında 39. Aylık Yönetim Toplantısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Proje Merkez Destek Ekibi personeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri katılım sağlamıştır. Projede gelinen nokta değerlendirilerek yapılacak faaliyetler ele alınmıştır.