Proje kapsamında komşu anne çocuk bakımı modelini uygulayan Avrupa Birliği ülkelerden biri olan Portekiz’e çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ülkede Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğünün ilgili Birimleri ile Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerle ülkede uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemi ve kadınların işgücüne katılımına ilişkin uygulanan politikaların yanı sıra, başta komşu anne (aile kreşi) sistemi olmak üzere çocuk bakım uygulamalarına ve bakım verenlerin sigortalılığına ilişkin yasal mevzuat ve uygulama detayları hakkında kapsamlı bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kreş ve aile kreşi hizmeti sunmakta olan bir Kuruma gerçekleştirilen ziyaretle uygulamayı yerinde görme ve hizmet sunumu ve denetimine ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi alma fırsatı değerlendirilmiştir.