Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 9 Kasım 2022 tarihinde SGK Başkanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkan V. Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Sayın Eşref BAŞKAN’ın yönettiği toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (Program Otoritesi) ile ilgili kurum ve sosyal paydaşların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmasını yapan Sayın BAŞKAN projenin özellikle araştırma bileşeni kapsamında olmak üzere kalan çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ve projenin faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Gelinen noktada iş birlikleriyle katkı sunan Bakanlık ve AB Türkiye Delegasyonu yetkililerine teşekkürlerini iletmiştir. AB Türkiye Delegasyonu ve Program Otoritesi temsilcilerinin konuşmaları sonrasında Proje Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri tarafından Hibe Bileşeni ve Araştırma Bileşeni sonuçlarına ilişkin sunumlar yapılmıştır. Sunumların ardından görüş ve değerlendirmeler alınarak toplantı tamamlanmıştır.