Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında, 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 26 Nisan 2022 tarihinde SGK Başkanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkan V. Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Sn. Eşref BAŞKAN’ın yönettiği toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (Program Otoritesi) ile ilgili kurum ve sosyal paydaşların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmasını yapan Sn. Eşref BAŞKAN toplantının amacının projede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, katılımcıların projenin gidişatı ile ilgili yorumlarını almak ve bunları değerlendirip projemize katkı sağlamak olduğunu dile getirmiştir. Gelinen noktada mali destek bileşeni kapsamında “Çalışan Anne Desteği” ve “Bakıcı Eğitim Teşviki” için hedeflenen rakamlara ulaşıldığını vurgulayan Sn. BAŞKAN, proje kapsamında yaşanan olumlu gelişmelere iş birlikleriyle katkı sunan Bakanlık ve AB Türkiye Delegasyonu yetkililerine teşekkürlerini iletmiştir. AB Türkiye Delegasyonu ve Program Otoritesi temsilcilerinin konuşmaları sonrasında Proje Koordinatörü tarafından detaylı bir sunum yapılmıştır. Sunumun ardından katılımcı kurum ve sosyal paydaşların temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleri alınarak toplantı sona ermiştir.