Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında, “Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sosyal Güvenliği Paneli” 2 Kasım 2021 tarihinde 10.00 – 12.15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Hibrit yöntemle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ankara Point Otel’de konuşmacılar konuya ilişkin paylaşımlarda bulunmuş olup çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal paydaşlardan 510 kişilik katılımcı Zoom üzerinden katılım sağlamıştır. 

Panelde, Strateji Geliştirme Başkanı ve Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Sn. Dr. Muhiddin ŞAHİN ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Mehmet Caner DEMİR’in açılış konuşmalarının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Sn. Prof. Dr. Erdinç YAZICI’nın moderatörlüğünde Sigorta Primleri Genel Müdürü Sn. Savaş ALIÇ, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet BAŞ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Sn. Dr. Öğr. Üyesi Canan ERDOĞAN ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Sn. Dr. Öğr. Üyesi Işıl KURNAZ BALTACI konuya ilişkin olarak değerli paylaşımlarda bulunmuşlardır.