Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında aylık 325 avrodur.  Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.

Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile buradan veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını başarıyla yapanilk 3700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir.


Proje Kapsamında Yürütülen Diğer Çalışmalar Nelerdir?

Proje kapsamında, mali destek bileşeninin yanı sıra araştırma bileşeni de bulunmaktadır. Araştırma bileşeninin Strateji Belgesi, Politika Belgesi ve Etki Analizi Raporu olmak üzere üç farklı çıktısı olacaktır. Ayrıca çalışma ziyaretleri ve çalıştaylarla bilgi paylaşımı sağlanacaktır.

Strateji Belgesi

Strateji Belgesinde Türkiye’deki mevcut durum ortaya konularak, farklı çocuk bakım modelleri incelenecek ve özellikle sertifikalı/akredite bakıcılık sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği konusu mercek altına alınacaktır. 

Etki Analizi Raporu ve Politika Belgesi

Etki Analizi Raporu ile projenin etkisi değerlendirilecek ve Politika Belgesi ile bakım hizmetlerinin teşviki yoluyla kadın istihdamının artırılması amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen tüm projelerin çıktıları değerlendirilerek Ülkemizde hangi modelin ebeveynler üzerindeki bakım yükünü azaltmada daha etkili olacağı araştırılacaktır. Politika Belgesi kapsamında ebeveynler için iş yaşam dengesinin sağlanması, analık sigortasında yenilikçi yaklaşımlar, aile sigortası, ebeveyn sigortası ve sertifikalı/akredite bakıcılık sisteminin uygulanabilirliği ele alınacak ve Türkiye’nin sosyoekonomik ve kültürel yapısı da göz önünde bulundurularak bir model önerisi ve yasal düzenleme teklifi ortaya konacaktır.

Çalışma Ziyaretleri

Araştırma bileşeni kapsamında biri iyi uygulama örneği teşkil eden, diğeri ise refah rejimi açısından Türkiye’ye benzer bir yapı gösteren AB ülkelerine olmak üzere iki çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu çalışma ziyaretleri sonucunda çocuk bakımı alanındaki başarılı ve farklı uygulama örnekleri incelenerek Ülkemiz için oluşturulacak model önerisine katkı sağlanacaktır. 

Çalıştaylar

Araştırma bileşeni kapsamında düzenlenecek iki farklı çalıştay ile paydaşlarımızın ortaya koyulan çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri alınacak ve bu görüş ve öneriler proje kapsamında hazırlanacak raporların nihai hale getirilmesinde önemli rol oynayacaktır.