Projenin Çalışan Anne Desteği kapsamında doğum sonrası çalışan/çalışmaya devam eden ve bebeğinin bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelere aylık 325 avro destek ödenmektedir. Proje kontenjanı dolmuş olduğundan yeni kayıt alınmamaktadır. Projeye ilginiz için teşekkür ederiz.

Çalışan Anne Desteği süreci 2019 yılı Kasım ayında başlamış olup 2022 yılı Haziran ayına ait ödemeyle sona erecektir. Bu bağlamda, projenin destek süreci toplam 32 aydır. Projenin ilk ayından sonra kesin kayıt yaptıran anneler için kesin kayıt yaptırdıkları aydan itibaren geriye kalan süre geçerlidir. Ayrıca destek süresi için diğer bir sınır bebeğin 36 aylık olmasıdır. Projenin son destek ayı olan Haziran 2022’den önce bebeği 36 aylık olanların bebeğinin doğum ayında hibe desteği sonlandırılmaktadır. 2022 Haziran ayına ait ödeme Ağustos ayında yapılacaktır.


Proje Kapsamında Yürütülen Diğer Çalışmalar Nelerdir?

Proje kapsamında, mali destek bileşeninin yanı sıra araştırma bileşeni de bulunmaktadır. Araştırma bileşeninin Strateji Belgesi, Politika Belgesi ve Etki Analizi Raporu olmak üzere üç farklı çıktısı olacaktır. Ayrıca çalışma ziyaretleri ve çalıştaylarla  bilgi paylaşımı sağlanacaktır.


Strateji Belgesi

Strateji belgesinde Türkiye'deki mevcut durum ortaya konularak, farklı çocuk bakım modelleri incelenecek ve özellikle sertifikalı/akredite bakıcılık sisteminin Türkiye'de uygulanabilirliği konusu mercek altına alınacaktır.


Etki Analizi Raporu ve Politika Belgesi

Etki Analizi Raporu ile projenin etkisi değerlendirilecek ve Politika Belgesi ile bakım hizmetlerinin teşviki yoluyla kadın istihdamının artırılması amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen tüm projelerin çıktıları değerlendirilerek Ülkemizde hangi modelin ebeveynlerin üzerindeki bakım yükünü azaltmada daha etkili olacağı araştırılacaktır. 


Çalıştaylar

Araştırma bileşeni kapsamında ilgili kurumlar ve sosyal paydaşların görüşlerini almak üzere iki farklı çalıştay düzenlenmesi hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen etkinlikler hakkında detaylı bilgiye HABERLER VE DUYURULAR sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz.