Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finansa edilen ve SGK tarafından 2019-2022 yılları arasında yürütülen projemiz sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. Proje kapsamında kadınlara 24 milyon avro destek sağlanmıştır.


Proje Kapsamında Yürütülen Diğer Çalışmalar Nelerdir?

Proje kapsamında, mali destek bileşeninin yanı sıra araştırma bileşeni de bulunmaktadır. Araştırma bileşeninin Çalışma Raporu, Araştırma Raporu, Politika Belgesi ve Etki Analizi Raporu çıktıları bulunmaktadır. DOKÜMANLAR sekmesinden bu raporlara ulaşılabilir. Araştırma bileşeni kapsamında bir panel, iki çalıştay ve bir çalışma ziyareti yapılmıştır.


Araştırma Raporu

Kadınların kayıtlı istihdamının artırılması bağlamında çocuk bakım modelleri incelenmiş ve Türkiye için alternatif bir çocuk bakım modeli önerisi sunulmuştur.


Çalışma Raporu

Ev hizmetlerinde çalışanların kayıtlı istihdamı ve sosyal güvenliği konusu ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınmıştır.


Etki Analizi Raporu 

Projenin hibe bileşeni kapsamında sağlanan desteklerin etkisinin ölçülmesi ve araştırma bileşeni kapsamında sunulan alternatif çocuk bakımı model önerisine yönelik algı ve yaklaşımın ölçülmesi sağlanmıştır.


Politika Belgesi

Bakım hizmetlerinin teşviki yoluyla kadın istihdamının artırılması amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen tüm projelerin çıktıları değerlendirilerek politika önerileri sunan ortak bir çalışma yapılmıştır.


Panel, Çalıştay ve Çalışma Ziyareti

Araştırma bileşeni kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliğine ilişkin bir panel düzenlenmiştir. Ayrıca, çocuk bakımı modelleri incelenerek alternatif model önerisine ilişkin ilgili kurum ve sosyal paydaşların görüşlerini almak amacıyla iki çalıştay yapılmıştır. Diğer yandan iyi uygulama örneklerinin incelenmesi adına bir AB ülkesine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye HABERLER VE DUYURULAR sekmesinden ulaşılabilir.