Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında 6. Personel Toplantısı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Afyon ilinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda proje uygulama süreci gözden geçirilerek projenin son döneminde gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin eğitim verilmiştir.