Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) kapsamında 4. Personel Toplantısı, 8-10 Şubat 2022 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilmiştir. Organizasyona Proje Koordinatörü, Koordinasyon Birimi üyeleri, destek ekibi ve projeye destek sunan Birimlerden gelen katılımcıların yanında, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü de ziyarette bulunmuştur. Projenin işleyişine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda ayrıca uzman katılımcılar tarafından personele eğitimler verilmiştir.