Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) kapsamında 5. Personel Toplantısı, 16-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda projenin işleyişine ilişkin konuların görüşülmesinin ardından çeşitli konularda eğitimler verilmiştir.