Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE), 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 27 Ekim 2020 Salı günü 56 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Dr. Muhiddin ŞAHİN, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sn. Süreyya ERKAN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Mehmet Caner DEMİR ve diğer ilgili kurumların ve sosyal paydaşların temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Sn. Dr. Muhiddin ŞAHİN kayıtlı kadın istihdamının önemini ve kurum olarak yürütülen projelere verilen değeri Sosyal Güvenlik Kurumunun devam niteliğindeki yüksek bütçeli ve geniş kapsam alanına sahip projelerle desteklediğini vurgulamıştır. EDU-CARE projesi özelinde; yaşanmakta olan pandemi sürecine rağmen proje kapsamında ciddi bir başarı sağlandığının ve projenin hedeflenen rakamlarına ulaşmada emin adımlarla ilerlendiğinin altını çizmiştir. Hedef kitleye ulaşmak adına online tanıtımların büyük önem kazandığı ve EDU-CARE projesinin hibe artırımı haberinin ülke çapında milyonlarca tıklanarak rekor bir tanıtım yapıldığından bahsetmiştir. Bu süreçte Sayın Bakan’ın ve Delegasyon yetkililerinin desteğinin büyük olduğunu ve destekleyici bir iş birliği içinde çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Proje Koordinatörü Fatih TÜRKOĞLU tarafından projenin amaç ve hedefleri, mevcut durumu ve hedeflenen etkilerinden bahsedildikten sonra paydaş kurum temsilcilerinin soruları yanıtlanmış ve proje uygulamasına ilişkin önerileri alınmıştır.