Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE)” kapsamında, “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Bağlamında Çocuk Bakım Modellerinin İncelenmesi” konulu 1. Çalıştay, 2 Kasım 2021 tarihinde 14.00 - 16.00 saatleri arasında düzenlenmiştir.  

Hibrit yöntemle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ankara Point Otel’de konuşmacılar konuya ilişkin paylaşımlarda bulunmuş olup çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal paydaşlardan oluşan 124 kişilik katılımcı Zoom üzerinden etkinliğe katılım sağlamıştır. Söz konusu çalıştayda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Sn. Doç. Dr. Zeynep Burcu UĞUR ve Hacettepe Üniversitesi’nden Araş. Gör. Sn. Emre YILDIZ’ın sunumlarının ardından katılımcıların değerli görüşleriyle etkinlik tamamlanmıştır.